Tazkirah: Apakah itu ‘Dosa’?Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan perkara yang dilarang oleh Allah serta meninggalkan suruhanNya

Manusia melakukan dosa kerana terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat, ingin hidup bebas tanpa batasan agama dan sikap angkuh serta sombong kerana harta dan pangkat

Secara umumnya terdapat dua jenis dosa iaitu ‘Dosa Kecil’ dan ‘Dosa Besar’.

- Dosa Kecil :
Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat. Contohnya melihat aurat bukan muhrim dan bercakap atau berborak tentang perkara yang tidak berfaedah. Dosa kecil jika dilakukan secara berterusan boleh menjadi dosa besar

- Dosa Besar
Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat. Contohnya minum arak, berzina, membunuh, mengumpat dan derhaka kepada ibu bapa. Dosa besar patut dikenakan hukuman kisas, hudud dan takziz. Orang yang membuat dosa besar tanpa penyesalan atau taubat akan mendapat seksa neraka seperti yang dijanjikan Allah.


Contoh-Contoh Dosa Besar:

I) Menghina dan Menderhaka kepada Ibu Bapa

Kita perlu mentaati ibu bapa kerana:

- Mereka memelihara kita sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang.
- Mereka menyediakan segala keperluan untuk kita supaya kita hidup dengan selesa.
- Mereka mendidik kita supaya menjadi orang yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara.
- Mereka sanggup berkorban demi kebahagian kita.


Cara untuk menghormati ibu bapa:

- Mendengar nasihat dan tunjuk ajar mereka.
- Menghormati mereka setiap masa.
- Menjaga mereka dengan baik semasa mereka tua.
- Bersopan dan berlemah lembut apabila berbicara dan berhadapan dengan mereka.


Perlakuan yang dikatogerikan menderhaka kepada ibu bapa

- Melawan percakapan ibu bapa (melainkan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti syirik)
- Meninggikan suara apabila bercakap dengan mereka
- Tidak mendengar nasihat dan teguran mereka
- Menghina, malu dan memandang rendah terhadap ibu bapa yang miskin


Balasan yang dijanjikan oleh Allah terhadap anak yang derhaka

- Menanggung kesusahan hidup di dunia yang berpanjangan
- Tidak mendapat rahmat Allah
- Terputus rezeki daripada Allah
- Akan mendapat azab daripada Allah di akhirat kelak


II) Menipu dan Berbohong

Menipu ialah perbuatan untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Berbohong ialah tidak bercakap benar atau memalsukan fakta dan maklumat yang menyusahkan orang lain. Perbuatan menipu dan berbohong boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti memalsukan dokumen, mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk dan mengurangkan sukatan atau kualiti dalam perniagaan.


III) Mencuri dan Merompak

Mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan ditempat simpanannya tanpa izin. Merompak pula bermaksud mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat simpanan tanpa izin. Perbuatan ini a Haram kerana ia perbuatan yang hina dan mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara

• Islam mengenakan hukuman hudud iaitu memotong tangan pencuri sekiranya barang yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahanIV) Riba'

Riba’ ialah faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk juga mata wang. Hukumnya adalah haram dan berdosa besar

- Jenis-jenis riba' :

Riba' al-fadhal : pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama sepertinya.

Riba' an-nasiah : pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran

Hikmah pengharaman riba' : membenteras kezaliman dan penindasan sesama manusia, mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat dan menggalakkan semangat tolong-menolong sesama manusia


V) Makan Harta Anak Yatim

Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim:

- anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa
- mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat
- mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus sifat silaturrahim


VI) Lari Dari Medan Perang

Akibat lari dari medan perang, seseorang itu akan dipandang hina oleh masyarakat, umat islam akan ditindas dan memberi peluang kepada musuh menghapuskan agama dan umat islam.


VII) Mengumpat Dan Memfitnah

Mengumpat ialah mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya. Sebab-sebab mengapa fitnah boleh terjadi :
- ingin melihat orang lain menderita
- takut persaingan hidup
- tidak mahu mengakui kelebihan orang lain

Akibat dari perbuatan fitnah akan berlaku permusuhan dan huru hara. Masyarakat islam akan sentiasa mundur serta putus silaturrahim dan menghalang perpaduan

Cara mengelakkan diri dari melakukan fitnah ialah redha dengan ketentuan Allah, menyemai sifat kasih sayang sesama muslim dan sentiasa melakukan muhasabah diri, meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh


VII) Minum Arak Dan Menagih Dadah

Arah ialah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam. Dadah pula ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir.

Hikmah pengharaman arak adalah untuk menjaga kewarasan akal manusia, mengelakkan perkelahian dan permusuhan, mengekalkan kesihatan fizikal dan mental serta menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat.


VII) Zina

Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Hukum zina dan perbuatan yang mendorong kepda zina adalah berdosa besar. Contoh perbuatan yang mendorong kepada zina ialah melihat, merenung, bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa hajat yang diharuskan syarak, duduk berdua-duaan ditempat sunyi, memakai pakaian yang menjolok mata dll.

Hukuman terhadap yang melakukan zina bagi muhsan ( penzina yang telah berkahwin dengan cara yang sah ; direjam dengan batu sahingga mati, manakala bagi ghair muhsan ( penzina yang belum berkahwin ) ; disebat seratus kali sebatan.


IX) Menuduh Perempuan Baik Melakukan Zina

Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil adalah haram kerana ia boleh menjatuhkan maruah tertuduh dan menyebabkan tekanan jiwa kepada tertuduh dan keluarganya serta menghancurkan masa depan.

Hukuman jika membuat tuduhan palsu adalah sebat 80 kali sebatan setalah melalui proses undang-undang kepada individu yang telah sabit kesalahannya membuat tuduhan palsu


X) Liwat dan Musahaqah

Maksud liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki. Maksud musahaqah pula ialah hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan.

Akibat jika melakukan liwat / musahaqah ialah meruntuhkan institusi perkahwinan, menghidapi pelbagai penyakit fizikal dan mental serta mendapat balasan azab di dunia dan akhirat.


XI) Membunuh Diri

Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri. Punca perbuatan membunuh diri sendiri boleh berlaku adalah kerana putus asa dengan rahmat Allah, tidak meyakini kehidupan hari akhira dan menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan.

Cara mengatasi perbuatan membunuh diri adalah dengan meyakini rahmat Allah, berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul, dan mengatur strategi hidup berpandukan al-quran as-sunnah dan akal yang waras.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails