Tazkirah: Rukun Haji


Rukun haji ialah sesuatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan maka akan menyebabkan haji seseorang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak boleh digantikan dengan sebarang dam atau denda.

Wajib haji pula adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, namun sahnya haji pula tidak bergantung kepadanya, kerana boleh diganti dengan dam seperti dengan penyembelihan kambing.

Adapun sunat haji ialah sebarang perbuatan yang menjadikan haji seseorang akan lebih sempurna. Jika tertinggal ataupun ditinggalkan maka tidaklah mencacatkan ibadah hajinya dan sekiranya dilakukan maka ia mendapat pahala dan hajinya bertambah sempurna.

Rukun-rukun haji:

1) Ihram
2) Wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan
3) Tawaf Ifadhah
4) Sa'ie
5) Tahallul (bercukur atau bergunting)
6) Tertib (berturut-turut mengikut aturan)


Wajib-wajib haji:

1) Ihram serta berniat haji dari miqat
2) Bermalam (mabit) di Muzdalifah
3) Bermalam (mabit) di Mina
4) Melontar 3 jamrah
5) Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram


Sunat-sunat haji:

1) Mengerjakan haji secara ifrad
2) Membaca talbiyah
3) Tawaf qudum, iaitu tawaf yang dilakukan oleh orang yang tiba di MAkkah sebelum tiba masanya Wukuf di Arafah.
4) Sulat sunat dua rakaat, dan lebih utama dilakukan di belakang makam Nabi Ibrahim.
5) Bermalam di Mina pada 10 Zulhijjah
6) Tawaf wida' yang juga disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebaik sahaja akan meninggalkan Makkah.
7) Berpakaian ihram dan serba putih
8) Berhenti di MAsjidil Haram pada 10 Zulhijjah

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails