Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) سورة الشعراء


Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) سورة الشعراء

klik untuk download MP3 Surah Al-Furqaan oleh Syeikh Masyari Rashid Al-Afasy (bacaan di atas)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails