Tazkirah : Himpunan Kata-kata Hikmah Saidina Ali Karramallahu Wajhah

Saidina Ali bin Ali Talib adalah sahabat Rasullullah S.A.W yang terulung. Beliau merupakan pahlawan yang lincah permainan perangnya malah beliau seorang ilmuan yang fasih bicaranya juga hamba Allah yang tinggi imannya.

Berikut adalah kata-kata hikmah Saidina Ali bin Ali Talib yang dipetik dari novel sejarah Islam bertajuk 'Ali bin Ali Talib - Mutiara Ilmu Islam' oleh penulis Abdul Latip Talib.

"Cukuplah bila aku merasa mulia kerana Engkau sebagai Tuhan bagiku dan cukuplah bila aku bangga bahawa aku menjadi hamba bagi-Mu. Engkaulah bagiku sebagaimanayang aku cintai,maka berilah aku taufik sebagaimana yang Engkau cintai"

"Hendaklah kamu lebih memerhatikan cara amalan itu diterima berbanding banyak beramal, kerana sesungguhnya terlalu sedikit amalan yang disertai takwa. Bagaimanakah amalan itu hendak diterima"

"Janganlah seseorang hamba itu mengharap selain kepada Tuhannya dan janganlah dia takut selain kepada dosanya"

"Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya"

"Perkara yang patut ada pada kepimpinan adalah sikap berlapang dada"

"Pendapat seseorang tua adalah lebih baik daripada tenaga seorang muda."

"Menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran"

"Kebesaran seseorang itu adalahbergantungkepada hatinya yang mana adalah sekeping daging"

"Mereka yang bersikap pertengahan dalam semua hal tidak akan menjadi miskin"

"Jagalah ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamuakanmenjaga kamu"

"Bakhil dengan apa yang ada di tangan adalah tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah"

"Kekayaan orang bakhil akan turun kepada warisnya ataupunpada angin. Tidak ada yang terpencil berbanding orang yang bakhil."

"Seorang arif adalah lebih baikdaripada kearifan. Seorang jahat adalahlebih jahat daripada kejahatan"

"Ilmu lebih baik daripada kekayaan kerana kekayaan perlu dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu."

"Jagalah harta bendamu dangan mengeluarkan zakat dan angkatkan kesusahanmu dengan mendirikan solat"

"Sifat menahan kemarahan adalah lebih mulia daripada membalas dendam"

"Mengajar adalah belajar"

"Bersedekahlah mengikut kemampuamu dan janganlah jadikan keluargamu miskin"

"Manusia terbahagi kepada tiga:

1. Mereka yang mengenal Allah
2. Mereka yang mencari kebenaran
3. Mereka yang tidak berpengetahuan dan tidak mencari kebenaran

Golongan yang terakhir inilah yang paling rendah dan mereka akanmengikut ketua dengan buta seperti kambing"

"Insan tak akan melihat kesalahan seorang yang bersifat tawaduk dan lemah"

"Janganlah kamu takut kepada sesiapa melainkan dosamu kepada Allah."

"Mereka yang mencari kesilapannya sendiri selamat daripada mencari kesilapan orang lain"

"Harga diri seseorang itu adalah berdasarkan apa yang dia lakukan bagi memperbaiki dirinya"

"Manusia sebenarnya sedang tidur tetapi akan bangun apabila dia mati"

"Jika kamu mempunyai sepenuh keyakinan kepada Al-Haq dan kebenaran, nescaya keyakinanmu tetap tidak berubah walaupun terbuka rahsia-rahsia kebenaran itu"

"Allah merahmati mereka yangkenal dirinya dan tidak melampui batas"

"Sifat seseorang tersembunyi di sebalik lidahnya"

"Seorang yang membantu adalah sayap orang yang meminta"

"Insan tidur di atas kematian anaknya tetapi tidak tidur di atas kehilangan hartanya"

"Barangsiapa yang mencari apa yang tidak berkaitan dengannya nescaya hilang apa yang berkaitannya"

"Mereka yang mendengar orang yang mengumpat adalah golongan mereka yang mengumpat"

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails