Tazkirah: Wudhu’ - Bahagian 1


Apakah sebenarnya makna wudhu’?
Apakah ia berfungsi membersihkan ataukah mensucikan?
Ternyata, berwudhu’ lebih memiliki makna untuk mensucikan diri. Bukan sekadar membersihkan.

Membersihkan dalam istilah agama disebut sebagai istinja'. Misalnya, setelah kita buang air kecil atau besar. Maka kita diwajibkan membersihkan diri dengan air atau batu atau cara-cara yang telah diajarkan.

Namun berwudhu’ lebih kepada mensucikan. Dan ini lebih bermakna batiniah daripada lahiriah. Memang berwudhu’ mesti bersih dulu menerusi istinja', tetapi berwudhu’ sendiri tidak harus bersifat membersihkan. Memang, berwudhu’ juga harus mengusap anggota badan dengan air atau debu. Tapi cuba perhatikan, anggota badan yang diusap tidak terkait secara langsung dengan hadas yang terjadi. Apalagi dengan najisnya, sama sekali tidak. Kerana itu, jika kita tidak menemukan air, maka kita oleh bertayamum dengan menggunakan 'debu yang bersih'.

Tentu kita faham, bahawa debu (sebersih apa pun) tetaplah debu. Ia tidak akan dapat membersihkan badan kita yang kotor (malah semakin 'berdebu'), sebagaimana air membersihkan badan kita. Jadi makna bertayamum (sebagai pengganti wudhu’) bukanlah membersihkan melainkan mensucikan. Demikian pula berwudhu’, adalah mensucikan. Bukan badan tetapi batin.

Jadi berwudhu’ bukanlah membersihkan najis, melainkan menghilangkan hadas kecil, kerana buang air besar dan buang air kecil. Sedangkan hadas besar, yang disebabkan oleh 'hubungan suami isteri' dihilangkan dengan cara mandi. Cuba perhatikan ini : 'hadas kecil' dihilangkan dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh kita dengan cara berwudhu’, sedangkan hadas besar dihilangkan dengan cara membasuh seluruh badan kita dengan air, ataupun mandi hadas. Jika tidak menemukan, maka lakukan dengan debu yang bersih. Baik wudhu’ mahupun mandi hadas dapat digantikan dengan tayamum. Ini, sekali lagi menunjukkan kepada kita, bahawa yang disucikan bukanlah badan. Tapi, batin.


Namun demikian, dalam aktiviti berwudhu’, sebenarnya Allah juga menghendaki agar kita selalu menjaga kebersihan. Oleh kerana itu, sebelum berwudhu’ kita mesti beristinja' terlebih dahulu. Hilangkan najis dulu, baru kemudian mensucikan diri. Sebagaimana difirmankan Allah berikut ini.


QS. Al Maidah (5): 6 "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Besambung… Wudhu’ - Bahagian 2

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails