Doa Ketenangan Jiwa (Menukarkan kesedihan/kegelisahan kepada kegembiraan)
Doa Ketenangan Jiwa (Menukarkan kesedihan/kegelisahan kepada kegembiraan)

Allahumma inni‘abduka ‘ibnu ‘abdika, ibnu amatika,  naashiyatii biyadika,
maadhin fiyya hukmuka, ‘adhlun fiyya qadhaauka, as aluka bikullismin huwa laka,
sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fii kitaabika, au ‘ alamtahu ahadan min khalqika,
awista’tsarta bihi fii ‘ ilmilghaibi ‘indaka, antaj ‘alal quraaana rabii’a qalbii,
wa nuura shadrii, wa jala a huznii, wa dzahaaba hammii.

Ertinya:

Ya Allah,  Sesungguhnya aku adalah hambaMu,
anak hamba lelakiMu (Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawa).
Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku padaku, qadhaMu kepadaku adalah adil.
Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu,
yang Engkau turunkan dalam kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu
atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu,
hendaknya Engkau jadikan Al-Qur’an sebagai penyejuk hatiku,
dan cahaya di dadaku, dan pelenyap kesedihanku, dan penghapus kedukaanku.”

(HR. Ahmad 1/391 . Menurut pendapat Al-Albani, hadits tersebut adalah shahih)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails